Kubikmeter hjälper till med trädvård och trädfällning

Kubikmeter håller på med trädvård. Vi gillar helt enkelt träd. Och ser helst att de får stå kvar och skötas om. Fällning är som vi ser det ett slutgiltigt alternativ. Det är definitivt. Det tar många år för ett nytt träd att växa upp och bli så praktfullt, ståtligt och vackert som träd blir. Självklart så finns det tillfällen när det självklart måste bort då erbjuder vi olika typer av fällningar som bit för bit eller allt på en gång.

Vi kallar oss trädvårdare. Trädvård kan till exempel vara olika typer av beskärning. Skadade träd, träd som skymmer, räcker många gånger att bara beskäras. Beskärning går göra på alla storlekar av träd, men de flesta tänker nog på fruktträd som det vanligaste. Häckar är många små träd bredvid varandra som vi också gillar att fixa och trixa med. Låt Kubikmeter hjälpa dig med trädfällning och beskärning. Trädvård helt enkelt!

Precisionsfällning

Detta är vad vi kallar en precisionsfällning eller markfällning. En 25m+ gran gick fälla fritt bort från tomten trots att trädet lutade rejält åt fel håll. Markfällning och precisionsfällning innebär att kapa trädet strax ovanför marknivå och med olika tekniker se till att kontrollera fallet så att trädet hamnar i exakt rätt riktning.

Sektionsfällning

Jonas i toppen på väg att sektionsfälla en stor björk som står ett par meter från bostadshuset. När det inte finns plats att fälla ett träd från marken så använder vi vanligtvis sektionsfällning. Det innebär att vi klättrar upp i toppen på trädet och monterar ner det bit för bit. Är det ömtåliga objekt under trädet sänker vi ibland ner bitarna en och en.

Stubbfräsning

En del vill behålla stubben för att sätta en blomkruka på andra vill ta vara på den nya ytan som blev under trädet. Vill du ta bort stubben gör vi det åt dig. Allt från små stubbar på en decimeter till bestar på över metern i diameter tar vi enkelt bort!

Häckklippning

Vi putsar, trimmar och riktar upp häckar, formklipper och restaurerar. Och är din häck utom all räddning så hjälper vi dig med hela nedskärningar. Här har Kalle lagt sista touchen på det som en gång var en vildvuxen thuja. Stiligt.

Bortforsling

Här är Kalle i full färd med att städa upp och transportera bort två stora träd. Först kör vi ut ris å virke till tomtgränsen sen brukar vi  ta hjälp av en lastbil med timmergrip. I den får verkligen allt plats. Därefter värmeåtervinns resterna. Vill du hugga upp stammen till ved och klyva den kan vi självklart hjälpa till med att kapa lagom längder.

Beskärning

Beskärning är kul. Det är estetiskt och resultatet blir vackert. Här är vi i Fjällbo och kronreducerar en ek som har blivit lite vidlyftig. Men. Vi gillar nästan ännu mer att beskära små träd. Fruktträd och prydnadsträd är extra roligt. Ett litet äppelträd, en stor lagerhägg, eller en känslig magnolia.

Plantering

Jonas sätter sista plantan vid en återplantering av en Thuja Brabant häck. Den gamla 7 meter höga och 50 meter långa häcken har blivit utbytt mot en lägre och tätare. Ny jord och ekologisk gödsel hjälper den att skjuta fart och etablera sig. För att få bort den gamla stubbfräste och grävdes ett dike.

Trädplockning

Riktigt dåliga träd som är för farliga att klättra i , eller träd som står nära en stabil väg kan vi med hjälp av kranbil plocka ner bit för bit med en kransåg och grip.  Trädplockning är ett perfekt beskrivande ord för detta, för det är exakt vad det handlar om. Plocka träd.